POLITYKA FIRMY

Nasza firma nieustannie rozwija się, aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku. Staramy się ulepszać nasze działania przez wszystkie etapy realizacji oraz działać na korzyść naszych klientów. Zadowoleni klienci, ambitni i zmotywowani pracownicy, wydajność oraz ciągły wzrost to główne cele naszej firmy.

Nasza firma jest świadoma swoich obowiązków zapewnienia pracownikom bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy oraz dba o ochronę środowiska naturalnego.

Działania naszej firmy opieramy na przepisach obowiązującego prawa, co uznajemy za standard przy realizacji zamówień. Bierzemy również pod uwagę sprecyzowane wymagania naszych zleceniodawców.

Przestrzegamy międzynarodowego systemu zarządzania środowiskowego, aby sprostać wciąż rosnącym wymaganiom rynku oraz dla satysfakcji naszych klientów. Nasz system zarządzania i wewnętrznego bezpieczeństwa jest zgodny z DIN EN ISO 9001:2015 oraz DIN EN ISO 14001:2015. Zarząd jest zobowiązany do ciągłego rozwoju oraz efektywnej realizacji systemu zarządzania.

JAKOŚĆ I ZADOWOLENIE KLIENTA

Oferujemy usługi o najwyższej jakości, gdyż naszym głównym celem jest satysfakcja naszych klientów. Nasze działania mają na celu sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom. Zawsze proponujemy najlepsze rozwiązania dbając o zadowolenie wszystkich klientów. Regularnie sprawdzamy poziom zadowolenia z naszych usług, co umożliwia nam podnoszenie jakości oraz satysfakcji.

W ten sposób jesteśmy pewni, że nasz zespół spełnia swoje obowiązki zapewniając naszym klientom usługi najwyższej klasy. Staramy się ulepszać nasz system zarządzania tak, aby spełnił wszystkie oczekiwania naszych zleceniodawców, gdyż od ich zadowolenia zależy sukces naszej firmy.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Pracownicy są dla nas najcenniejszym kapitałem, dlatego operujemy wewnętrznym systemem bezpieczeństwa pracy.

Nasz zarząd, świadomy swojej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić im bezpieczne miejsce pracy oraz uchronić przed ewentualnymi urazami.

Zintegrowany system zarządzania pozwala na regularne sprawdzanie i kontrolowanie stanu firmy co ułatwia nam utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Kolejną zaletą jest fakt, że jesteśmy w stanie ulepszać ten system zgodnie z motto „ludzie i technologia”.

Dbamy również o to, aby nasi podwykonawcy oraz dostawcy stosowali się do wymagań systemu.

Staramy się o bezwzględne przestrzeganie zasady „bezpieczeństwo przede wszystkim”, dlatego przeprowadzamy regularne szkolenia dla naszych pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy.

ŚRODOWISKO

Wszystkie nasze działania mają wpływ na środowisko naturalne. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko i uniknięcia jakiejkolwiek szkody, działamy w oparciu o System Zarządzania Środowiskiem. System funkcjonuje nie tylko wewnątrz naszej firmy, ale również u naszych podwykonawców. Staramy się nieustannie monitorować oraz ulepszać nasze działania w kierunku ochrony środowiska. Powinniśmy zatem przeciwdziałać, a jeżeli nie jest to możliwe obniżać poziom zanieczyszczenia środowiska. Wszelkie dodatkowe wytyczne naszych klientów są również brane pod uwagę.

Wszyscy pracownicy są zachęcani do przestrzegania zasad systemu zarządzania oraz rzetelnego wypełniania swoich obowiązków ze szczególną troską o jakość, bezpieczeństwo, zdrowie oraz ochronę środowiska. Leży to nie tylko w ich interesie, ale także pozostaje ważnym celem dla naszej firmy oraz naszych klientów.

Kodeks etyczny

W Taiyo Europe pracownicy przestrzegają najwyższych etycznych standardów. Jest to egzekwowane w całej firmie przez dyrektora zarządzającego i dyrektorów poszczególnych departamentów. Każda wątpliwość jest dyskutowana i oceniona przez zarząd z dyrektorem zarządzającym na czele.

Marzec 2018 r