Usługi

NA KAŻDYM ETAPIE PROJEKTU:

Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie konstrukcji membranowych. Kładziemy duży nacisk na wysoką jakość oraz satysfakcję naszych klientów.

Taiyo Europe zapewnia bogaty zakres usług projektowych. Oferujemy wsparcie podczas projektowania struktur membranowych oraz pomoc podczas ich realizacji. Zapewniamy profesjonalne podejście do każdego projektu, nasi eksperci służą radą na każdym etapie realizacji projektu. Taiyo Europe służy także swoim wieloletnim doświadczeniem na każdym etapie zamówienia. Jesteśmy zaufanym doradcą przy projektowaniu, wyborze materiałów, fizyce konstrukcji, opracowaniu kosztów, serwisowaniu i naprawie.

Oferujemy usługi w następujących dziedzinach:

 • Doradztwo na etapie planowania projektu
 • Wsparcie z zakresu struktury i definicji usług
 • Obliczanie budżetu jako podstawa do podejmowania decyzji
 • Pomoc przy sporządzaniu opisów i specyfikacji usług
 • Opracowanie analizy wykonalności
 • Produkcja poglądowych modeli konstrukcyjnych
 • Doradztwo w zakresie prac budowlanych i logistyki
 • Zarządzanie projektami (logistyka, jakość, terminy, koszty)
 • Produkcja i dostawa prefabrykatów membran
 • Produkcja i dostawa częściowo zmontowanych elementów konstrukcyjnych
 • Montaż konstrukcji dachu lub fasad
 • Zarządzanie jakością
 • Montaż i konserwacja

DORADZTWO

Inwestorzy, architekci i inżynierowie wysoko cenią profesjonalne porady naszych doświadczonych techników. Rzeczywiście, ich doskonała znajomość technologii architektury membranowej gwarantuje udaną współpracę już od samego początku.

Należy dobrać właściwą formę architektoniczną, skuteczny system dostaw i materiałów, które najlepiej odpowiadają oczekiwaniom klienta. Jest to bardzo ważne w początkowej fazie projektu.

Dlatego Taiyo oferuje pomoc już we wstępnej fazie projektowania według potrzeb klienta. Wspólnie tworzymy rozwiązania, które spełniają techniczne i handlowe wymagania.

ANALIZA WYKONALNOŚCI

Inwestorzy, architekci i inżynierowie coraz częściej wykorzystują możliwość konsultacji z naszymi ekspertami, aby otrzymać ocenę planowanych projektów.

Z nowoczesnymi projektami łączy się często ryzyko oraz liczne zagrożenia: czy projekt ma szansę realizacji, jakie rozwiązania będą dla niego optymalne i jaka technologia zapewni powodzenie przedsięwzięcia.

Taiyo już od wielu lat oferuje usługi w zakresie analizy wykonalności projektów, możliwości technologicznych oraz planowania kosztów. Jest to pierwszy krok w stronę osiągnięcia pewności i bezpieczeństwa.

PROJEKTOWANIE

Projektowanie konstrukcji membranowych wymaga specjalistycznej wiedzy i korzystania z określonego oprogramowania obliczeniowego. Wiedza o dynamicznej i nielinowej strukturze jest kolejnym warunkiem powodzenia projektu.

Dlatego ważnym jest, aby architekci oraz właściciele budynków uzyskali rzetelne informacje na temat projektów trójwymiarowych, takich jak: elementy stalowe, kable czy konstrukcje membranowe.

W Taiyo zatrudniamy doświadczoną kadrę inżynierów oraz techników gotowych do pomocy na każdym etapie realizacji projektu. Służą fachową radą nie tylko przy analizie statycznej, ale również pomogą obliczyć odpowiednie wymiary elementów konstrukcji czy też wykonają projekt instalacji w całości.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zapewniamy profesjonalne zarządzanie projektami, które gwarantuje sprawny przebieg prac. Nasi klienci otrzymują zapewnienie, że działania są merytorycznie i technicznie poprawne, uzgodnione w ramach umowy.

Przywiązujemy szczególną wagę do spełnienia wymagań pod względem jakościowym, a także wymagań czasowych i budżetowych.

W praktyce oznacza to, że monitorujemy, koordynujemy i analizujemy działania naszych zespołów inżynierskich, prace podwykonawców i zakładów produkcyjnych, a także wszystkie prace montażowe od samego początku aż do zakończenia projektu.

PRODUKCJA

Wytwarzamy membrany indywidualnie dla każdego projektu w naszych wysoko wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych. Ściśle stosujemy się do wymagań naszego działu inżynierskiego oraz kontroli jakości. Zapewniamy najwyższą jakość, którą potwierdzamy w dokumentach ubezpieczeniowych wszystkim naszym klientom.

Automatyczne plotery tnące membrany działają z dokładnością co do milimetra. W zależności od wyboru materiału, PTFE, PVC lub ETFE, odpowiednie urządzenia do przygotowują materiał do dalszego przetwarzania. Wykonujemy testy na wytrzymałość w naszych wewnętrznych lub zewnętrznych laboratoriach- w zależności od potrzeb.

Szczegółowo zmierzone i przetestowane membrany zostają szczelnie zapakowane, aby bezpiecznie dotrzeć do celu.

MONTAŻ I KONSERWACJA

Dostarczamy wszystkie części konstrukcji membranowej w postaci prefabrykatów. Montaż konstrukcji odbywa się zgodnie z ustalonym wcześniej projektem konstrukcji, który zawiera szczegółowy opis każdego etapu prac.

Przykładem złożoności procesu instalacji jest fakt, iż konstrukcje membranowe nie powinny być montowane w niskich temperaturach ani przy silnym wietrze. Membrany są wstępnie napinane podczas instalacji, aby zapewnić im trwałość przy obciążeniach wiatru i śniegu. Zespół montażowy musi więc odpowiednio napiąć membranę w taki sposób, aby na jej powierzchni nie utworzyła się ani jedna zmarszczka. Zapewniamy bezawaryjną i bezpieczną pracę konstrukcji, dlatego oferujemy naszym klientom kompleksową usługę serwisowania i konserwacji. Umowa dotycząca serwisowania gwarantuje coroczne przeglądy konstrukcji oraz, jeśli to konieczne, konserwację i naprawy.